S.C FĂURAR S.R.L. Târgovişte are 12 ani vechime in domeniul activitatii de intocmire documentatii, punere in conformitate, montaj, service, revizii, reparatii pentru echipamentele tehnice, care se utilizeaza in atmosfere potential explozive, al certficarilor si recertificarilor INSEMEX. Data notificarii initiale, a fost: 21.01.2004.


Documentatiile de certificare INSEMEX si Documentatiile tehnice de ventilatie se vor efectua in baza Atestat INSEMEX: GANEx.Q.2016.(07).12.0302, din care rezulta ca putem efectua:
-activitati de intocmire documentatii, proiectare in domeniul documentarii specificatii Ex, punere in conformitate, montaj, service, revizii, reparatii pentru echipamentele tehnice ce se utilizeaza in atmosfere potential explozive, conform NEx 01, intocmire documentatii pentru activitati de verificare instalatii de ventilare- NVIV 01-06.


Documentatiile pentru statii de salvare se vor efectua in baza Notificarii nr. 1/2013 eliberata de INSEMEX Petrosani –pentru elaborarea documentatiilor tehnice de avizare si functionare a statiilor de salvare in medii potential toxice/explozive,/inflamabile.
Consultanta tehnica de specialitate pentru spetele rezultate in urma controalelor ITM, din statiile de carburanti, (in legatura cu documentatiile de certificare INSEMEX) o vom acorda in baza Certificat de abilitare MMFPS nr. 6943/20.03.2013. Mentionam ca am avut abilitare inca din anul 2001, pentru a presta servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Societatea FAURAR SRL detine, de asemenea, Autorizatie seria A , nr. 0202/ 12.08.2010 pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare , alarmare si alertare in caz de incendiu, emisa de catre Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, precum si Autorizatie seria A, nr. 0204/ 13.08.2010 pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, emisa de catre Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.


Asigurarea calitatii, este sustinuta de detinerea Certificatului ISO 9001 nr. 2100 eliberat de Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii, emis pentru activitati de prestari de servicii in domeniul securitatii si sanatatii muncii, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta, pentru activitati desfasurate in medii de lucru normale si potential explozive, pe care societatea noastra il detine inca din 2004, ultima actulizare a certificarii, fiind efectuata in anul 2013.


SERVICII DE CALITATE

Societatea “FĂURAR” S.R.L. a acţionat pentru:

Crearea unei baze de date şi a unei biblioteci de specialitate tehnică şi juridică foarte bogată în domeniul protecţiei muncii

Iniţierea unor acţiuni de profil în comun cu Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dâmboviţa;

Încheierea şi derularea de contracte ferme referitoare la prestarea de servicii din sfera de activităţi abilitate;

Selecţia unui grup de experţi în domeniu;

Colaborarea permanentă cu organismele de control ale statului în domeniul de activitate.

RESURSE

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor şi îndeplinirea contractelor societatea deţine

Tehnică de calcul performantă şi inovativă

Categorii de personal autorizat (putem acoperi intreaga tara)

Bază de date şi bibliotecă de specialitate

Proceduri operaţionale specifice conforme legislaţiei în vigoare

Având în vedere personalul şi baza de date, de care dispune, societatea a efectuat lucrări de:  “Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, pentru fiecare componenta a sistemului de munca, la locurile de munca din cadrul unitatii" in conformitate cu prevederile art. 12 lit. a din Legea SSM nr. 319/2006, coroborat cu art. 15 alin. 1 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, a întocmit: “Documentaţia tehnică necesară certificării de conformitate în vederea garantării cerinţelor esenţiale aplicabile de către echipamentele tehnice”.

Societatea a desfasurat consultantă in domeniul securitătii muncii (fise de protectia muncii, instruirea SSM, afisare instructiuni de SSM, program de măsuri de prevenire a accidentelor de muncă, etc) pentru S.C. Hotel D-ta SA şi S.C. Agroforest Prod Impex SA Bucuresti,  etc .
De asemenea societatea este distribuitor de Instructiuni de Securitate si sanatate in Munca şi Fise tehnice de securitate, in baza unui contract de colaborare cu Institutul National de Cercetare Protectia Muncii Bucuresti.
Am realizat indicatoare rutiere pentru S.C. PETROMSERVICE S.A. Targoviste.
Societatea FĂURAR S.R.L. a efectuat „Documentaţia de punere în conformitate a echipamentelor din arii periculoase Ex” si „Document privind protectia la explozie” pe baza căreia au fost eliberate  „Certificatele de conformitate Ex” de către I.N.S.E.M.E.X. Petroşani.
Am efectuat „Documentaţia de punere în conformitate a echipamentelor din arii periculoase Ex” si „Document privind protectia la explozie” si am obtinut atestatele de conformitate si rapoartele privind protectia la explozie de la INSEMEX Petrosani, pentru obiective din cadrul OMV PETROM.