Societatea FĂURAR S.R.L. este certificată şi atestată în următoarele domenii

Securitate si Sanatate in Munca

Evaluari si Riscuri

Prelevare si analiza a noxelor fizico-chimice

Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Verificare, intretinere si/sau reparare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Verificare, intretinere si/sau reparare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Executare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Executare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Activitati de intocmire documentatii, punere in conformitate, montaj, service, revizii, reparatii pentru echipamente tehnice ce se utilizeaza in atmosfere potential explozive

Activitati de intocmire documentatii pentru statii de interventie si salvare in medii toxice/ inflamabile/ explozive

Imagini ATESTATE şi CERTIFICĂRI

Aici puteti descarca documentul PDF ce contine ultimele autorizatii si certificari ale S.C. FAURAR S.R.L.