LAWS AND REFERENCE STANDARDS

Please note that all documents are in ROMANIAN.

 • Legea securitatii si sanatatii in munca – nr. 319/2006
 • Norme Metodologice de Aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca – nr. 319/2006
 • Normativ Nex01-06 Normativ din 2 mai 2007 privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive
 • HG nr. 1058, din 09.08.2006, privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 • SR EN 1127 – 1:2008 Atmosfere explozive – Prevederea si protectia la explozii Partea 1: Concepte fundamentale si metogologie
 • SR EN 60079 – 0:2010 Atmosfere explozive Partea 0:Echipamente. Cerinte generale
 • SR EN 60079 – 1:2008, Atmosfere explozive. Partea : Echipamente protejate prin carcase antideflagrante “d”
 • SR EN 60079 – 10 – 1:2009, Atmosfere explozive. Partea 10 – 1:Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase
 • SR EN 60079 – 10 – 2:2010, Atmosfere explozive. Partea 10 -2: Clasificarea ariilor. Atmosfere de praf combustibil
 • SR EN 60079 – 11:2007 Aparate electrice pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 11: Protectia echipamentului prin securitate intrinseca “i”
 • SR EN 60079 – 14:2009 Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, selectarea si construirea instalatiilor electrice
 • SR EN 60079 – 17:2008 – Atmosfere explozive. Partea 17: Inspectia si intretinerea instalatiilor electrice
 • CLC/TR 50404 Electrostatics – Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity
 • SR EN 61340 – 4 – 1:2004 – Electrostatica. Partea 4 – 1: Metode de incercare standardizate pentru aplicatii specifice. Rezistenta electrica a pardoselilor si a straturilor de acoperire
 • SR EN 61340 – 4 -5:2005 – Electrostatica. Partea 4 – 5: Metode de incercare standardizate pentru aplicatii specifice. Metode de caracterizare a protectiei electrostatice, a incaltamintei si a pardoselii in raport cu o persoana
 • SR EN ISO 20344:2004/A1:2008 “Echipament individual de protectie. Metode de incercare pentru incaltaminte. Amendamentul 1”
 • SR EN 1149 – 1:2006 “Imbracaminte de protectie. Proprietati electrostatice. Partea 1. Metoda de incercare pentru masurarea rezistivitatii de suprafata”
 • SR EN 1149 – 2:2003 “Imbracaminte de protectie. Proprietati electrostatice. Partea 2. Metoda de incercare pentru masurarea rezistentei electrice la traversarea materialelor (rezistenta verticala)”
 • SR EN 1149 – 3:2004 “Imbracaminte de protectie. Proprietati electrostatice. Partea 3. Metoda de incercare pentru masurarea capacitatii de disipare a sarcinilor”
 • SR EN 1149 – 5:2008 ” Imbracaminte de protectie. Proprietati electrostatice. Partea 5. Cerinte de performanta pentru materiale si cerinte de proiectare”
 • HG nr. 752, din 14.05.2004, privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
 • HG nr. 115, din 05.02.2004, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
 • HOTARARE nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata masinilor
 • SR EN 13980:2008 – Atmosfere potential explozive. Aplicarea sistemelor calitatii
 • SR EN ISO 9001:2008 AC 2009 Sisteme de management al calitatii. Cerinte