Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, la locurile de muncă şi evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime posibile asupra organismului uman.ssm faurar
Se obtin astfel niveluri de risc partiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat (loc de munca).
Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus deja în standardele europene si sta la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practica. Astfel, unul dintre ele, preluat în România dupa standardul european amintit, precizeaza ca “factorii ce trebuie luati în considerare la evaluarea riscului”.
Obligativitatea evaluarii riscurilor la locurile de munca în tara noastra decurge din legislatia actuala în domeniu, care a fost armonizata cu legislatia Uniunii Europene privind sanatatea si securitatea în munca. Art. 12, punctul a) din Legea securitatii si sanatii in munca nr 319/2006 coroborat cu art. 15 alin. 1 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca.

Societatea a desfasurata consultantă in domeniul securitătii muncii (fise de protectia muncii, instruirea SSM, afisare instructiuni de SSM, program de măsuri de prevenire a accidentelor de muncă, etc) pentru S.C. Hotel D-ta SA şi S.C. Agroforest Prod Impex SA Bucuresti, etc .ssm faurar

De asemenea societatea este distribuitor de Instructiuni de Securitate si sanatate in Munca şi Fise tehnice de securitate, in baza unui contract de colaborare cu Institutul National de Cercetare Protectia Muncii Bucuresti.

Societatea FĂURAR a efectuat: „ELABORARE, IMPLEMENTARE, INTEGRARE SI INSTRUIRE PENTRU IMPLEMENTAREA SI INTEGRAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA CU SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII SI MEDIULUI IN CONFORMITATE CU STANDARDUL OHSAS 18001 CU LEGISLATIA SI REGLEMENTARILE APLICABILE ROMANESTI” pentru :

  • SUCURSALA OMV PETROM S.A. PLOIESTI
  • SUCURSALA OMV PETROM S.A. MOINESTI
  • SUCURSALA OMV PETROM S.A. VIDELE
  • SUCURSALA OMV PETROM S.A. TÎRGOVIŞTE
  • OMV PETROM S.A. – B.A.P.S. CÂMPINA
  • S.C. HERWASS INTERNATIONAL S.R.L. – BUCURESTI


Poti sa descarci Oferta Tehnica in format .doc(Word)

CERTIFICARI S.S.M.