Conform Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 633 din 21 iulie 2006 art. 12 – (1) instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia să angajeze (serviciu intern sau extern) cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupaţiile de cadru tehnic şi personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupaţionale aprobate conform legislaţiei în vigoare.

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

– Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006;

– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005;
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă ;
– Ordinul Prefectului nr. 78 din 09.03.2007 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2007,
oferim urmatoarea gama de servicii in domeniul SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, P.S.I. – prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţie civilă:
1. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor:
1.1. Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor (liste, situaţii, instrucţiuni, grafice, planuri);
1.2. Acte de autoritate (decizii, dispoziţii, hotărâri etc.) prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
1.3. Structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
1.4. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor;
1.5. Registre pentru evidenţa permiselor de lucru cu foc, a instalaţiilor speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor, a exerciţiilor şi aplicaţiilor executate şi a evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu;
1.6. Dotare cu afişe, acte normative, fişe individuale de instruire, broşuri, instrucţiuni
1.7. Planuri de evacuare în caz de incendiu;

2. Organizarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, protecţiei civile):
2.1. Instructaje specifice pe categorii de personal:
– instructajul introductiv general,
– instructajul specific locului de muncă,
– instructajul periodic.
2.2. Grafic anual (structurat pe luni şi zile), de instruire pe categorii de personal şi locuri de muncă;
2.3. Tematici orientative de instruire pe categorii de personal;
2.4. Proceduri de instruire pe categorii de instructaje şi categorii de personal, teste sau chestionare privind verificarea cunoştinţelor însuşite, după fiecare instruire;
2.5. Planificare exerciţii de intervenţie
psi consultanta faurar psi consultanta faurar psi consultanta faurar psi consultanta faurar

CE SERVICII OFERIM IN DOMENIUL P.S.I.

Societatea detine Autorizatia seria A nr 3487/11.06.2013 si Autorizatia seria A nr 3486/11.06.2013 eliberate de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.

Va oferim urmatoarea gama de servicii in domeniul SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, P.S.I. – prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţie civilă:
– documentaţii, instruirea angajaţilor, materiale necesare prevenirii şi stingerii incendiilor, indicatoare de securitate, planuri de evacuare, organizarea apărării împotriva incendiilor, fise de instruire, truse de prim ajutor, instrucţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor, instrucţiuni de exploatare a echipamentelor/instalaţiilor, stingatoare, etc.

Societatea noastră a întocmit: “Documentaţia tehnică necesară certificării de conformitate în vederea garantării cerinţelor esenţiale aplicabile de către echipamentele tehnice”, pentru socitatile de mai jos.

 • S.C. JUKI (ROMANIA) S.R.L. BUCURESTI
 • S.C. FEROMANIA S.R.L. CLUJ
 • OMV PETROM S.A. ARAD
 • S.C. TEPID S.A. BRASOV
 • S.C. ABB S.R.L. BUCURESTI

In urma întocmirii documentaţiei societatile, mai sus mentionate au obtinut Certificatele de conformitate pentru echipamentele tehnice de la I.N.C.D.P.M. BUCURESTI.

AUTORIZATII

Avem personal calificat pentru a efectua prestări de servicii in domeniul Protecţiei şi Stingerii Incendiilor. Am efectuat EVALUAREA RISCURILOR DE INCENDIU si PLANURI DE INTERVENTIE pentru următoarele staţii PECO:

 • Statia PECO nr. 1 Razvad
 • Statia PECO nr. 2 Ulmi
 • Statia PECO nr. 3 Moreni
 • Statia PECO nr. 4 Pucioasa
 • Statia PECO nr. 5 Teis
 • Statia PECO nr. 7 Gaesti
 • Statia PECO nr. 8 Gaesti
 • Statia PECO nr. 9 Titu
 • Statia PECO nr. 10 Bujoreanca

 • Statia PECO nr. 11 Baldana
 • Statia PECO nr. 12 Targoviste
 • Statia PECO nr.13 Moreni
 • Statia PECO nr. 14 Crevedia
 • Statia PECO nr. 15 Voinesti
 • Sucursala PETROM Videle
 • Sucursala PETROM Braila
 • S.C. PETROM S.A. F.C. VIDELE
 • S.C. PETROM S.A. F.C. STRAMBU-COBIA
 • S.C. PETROM S.A. F.C. INDEPENDENTA-OPRISENESTI